Ασφάλειες - ταινία μονωτική (17)

Γάντια (6)

Ζώνη επέκτασης - Δέστρες (5)

Κομπρεσσέρ - Γρύλλος (2)

Μπετόνια - χωνιά (5)

Ρευματαγωγοί (2)

Σετ επιδιόρθωσης (3)

Τρίγωνο-Γιλέκο-Πυροσβεστήρας-Φαρμακείο-Σήμα “Ν” (4)

Τροχόκλειδο - Τάπα ανάγκης (4)

Χταπόδι - ιμάντες (11)